Terms And Conditions

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท รับประกันเฉพาะตัวเฟรมจักรยานเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา 6 เดือน  นับแต่วันที่ซื้อไป การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
1. ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการสั่งซื้อกับทางบริษัท
2. ความเสียหายที่เกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี เช่น การถลอกจากการขูดขีด จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ประกันจะครอบคลุมเฉพาะสีซีด เกิดสนิมของเฟรมเท่านั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
2. ในกรณีที่อะไหล่บางตัวใช้งานได้ไม่ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนอะไหล่ตัวนั้นๆให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
3. ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) บริษัทอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิตเฉพาะบุคคล ขึ้นอยู่กับสถานะ การผลิตในตอนที่ลูกค้าแจ้งยกเลิก

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้กับสินค้าประเภทที่ไม่ได้สั่งผลิต
1. ลูกค้าต้องคืนสินค้ามายังบริษัทภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อสินค้า
2. บริษัทจะชำระเงินให้ลูกค้าผ่านช่องทางการโอนเงิน